לחץ להתקשר
העצמאות 18/85 אשדוד 088659837

מיומנויות למידה

קריאה היא מיומנות מורכבת. בעיות בלמידת הקריאה נגלות במלוא עוצמתן בהקשרים של רכישת הקריאה וקריאה שוטפת.

אחד המודלים של רכישת הקריאה הוא מודל השלבים:

השלב הלוגו-גרפי – שלב שבו הילדים מתחילים לקרוא מלים כיחידות שלמות.

השלב האלף-ביתי או שלב הפענוח הסדרתי – על הילדים לפתח מיומנות להבנה של התאמת אות לצליל ולפרק את המילה השלמה ליחידה קטנה יותר. השלב האורתוגרפי – זיהוי סדרת האותיות העוקבות הוא אוטומטי בלא צורך בהמרה פונולוגית. עבור הקורא באופן שוטף הפקת משמעויות מתוך הדפוס היא ברובה תהליך אוטומטי. אנו מזהים מילים מוכרות ומבינים אותן. כשנתקלים במילה לא מוכרת משתמשים באסטרטגיות מסוימות בניסיון להבין את המילה כגון פירוק המילה השלמה ליחידות קטנות יותר והשמעת הצלילים.

קריאה כרוכה בכמה וכמה כישורים קוגניטיביים כגון: אבחנה חזותית תקינה , כישורים פונולוגיים, כישורים לינגויסטיים , אינטליגנציה. יכולת הקריאה משתנה באורח ניכר בהתאם למעמד הסוציו-אקונומי, סדר הלידה, עניינם של הורים בנושא ובית הספר שבו הילד לומד. ניכרות גם השפעות גנטיות. קשיים בלמידת הקריאה נובעים גם מגורמים התורמים לקשיי שפה ודיבור, ולקשיים של מזג אישיותי כדוגמת יכולת ריכוז נמוכה. תנאים מגבילים, הכוללים שיתוק מוחי וכפיון (אפילפסיה) וכן פגיעה בהמיפסרה השמאלית אצל ילדים נמצאו קשורים בקשיים בקריאה.

הסיווג נעשה לפי סוג הלמידה המעורבת, בהתחשב בסוג הבעיה, אם היא התפתחותית או נרכשת,  וכן האם הבעיה כללית או בעיה של תת-הישגיות יחסית לגיל ולמנת המשכל.