הפרעת אישיות סכיזוטיפלית

הפרעה זו מאופיינת בעיקר במוזרויות מחשבתיות, תפיסתיות, תקשורתיות והתנהגותיות, לאורך זמן. מוזרויות חמורות דיין כדי לעורר תשומת לב, חשיבה מזורה יכולה לבוא לידי ביטוי באמונה קיצונית באמונות טפלות.

התקשורת יכולה להיות מעורפלת לא ממוקדת, או מורכבת ומסובכת במידה מופרזת.