אבחון הפרעת תקשורת – הספקטרום האוטיסטי ASD

אבחון אוטיזם

הפרעת הספקטרום האוטיסטי – Autism Spectrum Disorder) – ASD) הינה הפרעה נוירופסיכולוגית, משמע, בסיסה בשינויים במוח – להם השפעה פסיכולוגית. אוטיזם הינה הפרעה בתקשורת הבין-אישית שגורמת לקשיים ביצירת קשרים חברתיים. הפרעה זו עשויה לכלול קשיים בשפה ובדיבור, קשיים בהבנת סיטואציות חברתיות וקשיים התנהגותיים נוספים. זיהוי אוטיזם נעשה כאשר חשים שהתנהגות מסוימת של הילד מונעת התפתחות תקינה וסבירה לגילו.
תסמונת זו מכונה "ספקטרום" היות וילדים שונים עם אוטיזם עשוים להראות שונות רבה בין האחד לשני – עם חוזקות וקשיים ברמות שונות, כאשר לכל ילד תמהיל אחר של התנהגויות. 
מחקרים מלמדים שאוטיזם נמצא על "רצף" ומאחד הפרעות שנות: סינדרום רט (Rett Syndrome), הפרעת ילדות מפוררת (Childhood disintegrative disorder), סינדרום אספרגר (Asperger Syndrome), אוטיזם (Autism) והפרעות התפתחותיות רחבות היקף אחרות (Pervasive Developmental Disorders – PDD) שאוגדו לאבחנה אחת ב- DSM-5.

הקריטריונים לאבחנה של אוטיזם נקבעו ע"י ספר האבחנות הפסיכיאטריות DSM-5. הם באים לידי ביטוי בשני תחומים עיקריים:

1. מוגבלות עקבית בתקשורת ובאינטראקציה חברתית מתבטאת בקשיים שונים

 • חוסר בהדדיות חברתית-רגשית: כישורי שיח לקויים, היעדר שיתוף ברגשות, הבעת רגשות מצומצמת.
 • חוסר בתקשורת לא מילולית חברתית: דלות במחוות חברתיות, הפרעות בקשר עין ושפת גוף, קושי בפענוח של תקשורת לא מילולית של האחר, חוסר תיאום בין תקשורת לא מילולית לבין הבעות פנים.
 • חוסר בפיתוח, בשימור ובהבנה של יחסים חברתיים: קושי בהתאמת ההתנהגות להקשר חברתי ולסיטואציות שונות, קושי במשחקי דמיון ויצירת חברויות, התבודדות וחוסר עניין בבני הגיל.

2. דפוסי התנהגות, עניין או פעילות מצומצמים החוזרים על עצמם

 • סטריאוטיפיות או חזרתיות המתבטאת בתנועות מוטוריות, בחפצים או בדיבור: דיבור חוזר (אקולליה), נפנוף ידיים, הסתובבות במקום, סידור חפצים בשורה, גלגול חפצים ועוד.
 • היצמדות לטקסים, התעקשות על אותו דבר, דפוסים רוטיניים של התנהגות מילולית ולא מילולית: לדוגמא, התעקשות על מסלול קבוע בנסיעה לגן, צבע חולצה מסוים, דפוסי חשיבה נוקשים, דפוסים נוקשים באכילה.
 • תחומי עניין מצומצמים, מקובעים וחריגים בעוצמה ובמיקוד: משחק לא פונקציונאלי בצעצוע, התעסקות יתר בפרטים על חשבון התמונה הכללית, אובססיביות למשהו מסוים והתעסקות בו באופן חזרתי.
 • תגובתיות יתר או תגובתיות מופחתת לקלט סנסורי, או עניין חריג בהיבטים סנסוריים של הסביבה: לדוגמה משיכה לאורות ותנועה, רגישות לרעש ולמרקמים מסוימים, אדישות לכאב, נגיעה והרחה מוגברת של חפצים.

על פי הנחיות משרד הבריאות על מנת לאבחן אוטיזם נדרשות בדיקה רפואית (פסיכיאטר/ נוירולוג) ובדיקה פסיכולוגית (פסיכולוג קליני/התפתחותי/ שיקומי). האבחון הפסיכולוגי נעשה על פי הנחיות משרד הבריאות על פי כלים סטנדרטיים ומתוקפים, וביניהם:


 • Autism Diagnostic Observation Schedule) 2nd edition  ADOS-2):  זוהי אינטראקציה מובנית, שנועדה להעריך את השפה והתקשורת החברתית של הילד עם אדם לא מוכר לו באמצעות מספר פעילויות ושיחה.
 • ראיון מובנה בשם Autism Diagnostic Interview-Revised) ADI-R): ראיון זה מתמקד בהתפתחות של קשיים המאפיינים את תסמונות הספקטרום האוטיסטי.
 • שאלונים שונים כדוגמת (SRS (Social Responsiveness Scale הניתנים להורים ומורים על מנת להעריך קיומם של סימפטומים של אוטיזם בסיטואציות שונות. שאלון לאיתור ראשוני של קשיים תקשורתיים על מנת להעריך את תפקודו היומיומי העצמאי של הילד בסיטואציות שונות, ולבחון את ההתנהגות המסתגלת בתחומי תפקוד שונים כתקשורת, מיומנויות יום יום וחיברות בהשוואה לבני גילו. שאלון זה מספק תובנה למידת הסיוע לו הוא נזקק בתפקודו היומיומי.
 • שאלוני ABAS-II להערכת התנהגות מסתגלת במסגרות השונות ותורם להערכה של כישורים יום-יומיים ותפקוד.
 • בחינת רמת משכל.

ניתן במכוננו לערוך הין את האבחון הפסיכולוגי והן את האבחון הפסיכיאטרי (בהתאם להנחיית משרד הבריאות), ביחד או כל אחד לחוד.

בהתאם לאבחון יינתנו המלצות להתערבות על מנת לסייע בהשתלבות מיטבית בחיי היום היום.

נשמח להקשיב לכם,
התקשרו או השאירו פרטים ונשוחח בהקדם
077-996-9091