הפרעות טיק

טיקים הם תנועות, מחוות או ביטויים חזרתיים ופתאומיים. טיקים יחידים נמשכים לעיתים רחוקות יותר מדקה אחת.טיקים תנועתיים שונים נעים בין תנועות פתאומיות פשוטות, כגון קריצת עין, טלטול הראש או הכתפיים לבין התנהגויות מורכבות הנראות מכוונות יותר כגון הבעות פנים. במקרים קיצוניים, טיקים תנועתיים יכולים להיות בעלי אופי מגונה, או של פגיעה עצמית. טיקים קוליים או ווקאליים מתבטאים החל בכחכוך גרוני פשוט וצלילים גרוניים וכלה בחלקי דיבור הכוללים הברות יחידות, מילים או אפילו משפטים שלמים.

הטיקים נוטים להופיע בהתקפים שביניהם פסקי זמן קצרים. הטיקים נחווים תחילה כאירועים חסרי משמעות, וייתכן שהילד לא יהיה מודע להופעתם. אם כי במהלך החודשים או השנים מרבית הילדים נעשים מודעים לבעייתם. מתבגרים חווים את הטיקים כדחף, צורך או פיתוי שאינם ניתנים לכיבוש, להדחקה או להכחשה.

אמירה או בקשה להימנע מהטיקים ונטיית החברה להסתייג מהם רק מעצימות את הופעתם.
תסמונת טורט – עלולה להתבטא בחיקוי בלתי רצוני של התנהגות או דיבור של אחרים.
טיקים זמניים – מופיעים כביטוי של הרגל, מתבטאים בעיוות שרירים עצבניים, די שכיחים בקרב ילדים בגיל בית הספר. טיקים אלה נעלמים בדרך כלל באופן ספונטני ויכולים להופיע שוב תחת מתח חמור.

טיקים כרוניים – כ- 1% -2% מכלל הילדים בגיל בית הספר מפתחים טיקים הנמשכים כשנה. התסמינים נמשכים בדרך כלל 4-6 שנים. ומפסיקים בשלב מוקדם של גיל ההתבגרות.