לחץ להתקשר
העצמאות 18/85 אשדוד 088659837

חוות דעת משפטית

חוות דעת פסיכולוגית/ פסיכיאטרית משפטית

מכון ממדים מקיים שירותי אבחון פסיכולוגי ומתן חוות דעת פסיכולוגית ופסיכיאטרית משפטית לבתי המשפט ושירותי הרווחה, הבריאות, החינוך, ביטוח וצבא בנושאים הבאים:

מסוגלות הורית: במצבים של חוסר הסכמה לגבי המשמורת על הילדים בתוך תהליך גירושין, נבדקת המסוגלות ההורית שמטרתה להמליץ לבית המשפט על הסדרי המשמורת המיטביים לילדים בהתחשב ביכולת ההורית ובקשר של הילדים וההורים. בתהליך זה נבדקים שני ההורים, הילדים, והיחסים בין ההורה לילד.

מסוכנות הורית: מדובר בתהליך הנדרש מצד בית המשפט כאשר אחד מבני הזוג מתלונן במשטרה על תקיפה פיזית. בד”כ אחרי תלונה על תקיפה בן הזוג המואשם בתקיפה מורחק מביתו בצו שופט עד אשר תתברר רמת המסוכנות שלו. לצורך חזרתו הביתה, על המואשם בתקיפה לעבור הערכת מסוכנות.

אימוץ: חוות דעת פסיכולוגית על זוג המבקש לאמץ, הנדרשת על ידי הרשויות כחלק מתהליך זה.

כשירות לנהיגה: חוות דעת לאלו שרישיון הנהיגה שלהם נשלל בשל סיבות פסיכולוגיות.

צוואות: חוות הדעת ניתנת כאישור לצלילות הדעת אצל בעל הצוואה. חוות הדעת חשובה במצבים בהם ישנה שאלה על צלילות הדעת של בעל הצוואה ועלולות להיות השגות לגבי תקפותה בשל סכסוכים משפחתיים.

אפרוטופסות: בדיקה פסיכיאטרית לקביעת יכולתו של אדם לנהל ולקבל החלטות בנוגע לענייניו הכספיים ו/או הרפואיים. במצב שבו קובעת חוות הדעת כי לאדם אין יכולת כזו, תידרש משפחתו למנות אדם אחר כאפוטרופוס על ענייניו של אותו אדם.

תעודה רפואית לקביעת סטאטוס פסיכיאטרי: התעודה ניתנת לצורך קביעת המצב הפסיכיאטרי של האדם כמו למשל לפני ניתוח, פניה לוועדה רפואית (לדוגמה, בביטוח לאומי), המלצה לקבלת קצבת נכות וכדו’.