הפרעות בכתיבה – דיסגרפיה

הפרעות המתבטאות בתחום הכתיבה מתאפיינות במיומנויות כתיבה נמוכות מהרמה המצופה ביחס לגיל, ליכולת השכלית ולהשכלה. המרכיבים של ליקויי הכתיבה כוללים איות לקוי, טעויות בדקדוק ובניקוד וכתב יד משובש. הפרעה זו יכולה להופיע בלא תלות בהפרעות בתחום הקריאה.

ככל שילדים אלה גדלים הם מארגנים את כתיבתם והתנסחותם בעל פה במשפטים מוזרים באופן בולט יותר וברמה נמוכה מהמצופה. הם בוחרים במילים שאינן ראויות ואינן מתאימות להקשר ואינם מסוגלים לארגן את כתיבתם בפסקאות. האיות נעשה גרוע יותר ככל שהמילים שהם משתמשים בהן מורכבות יותר. מקצת מילדים אלו אינם מעוניינים ללכת לבית הספר ולהכין שעורי בית, ביצועיהם במשימות לימודיות אחרות, למשל במתמטיקה נמוכים. הם חשים חוסר עניין בלימודים, משתמטים ומתנהגים באופן בלתי רצוי.

מרבית מהילדים נעשים מתוסכלים וכעוסים בשל תחושת אי הכשירות והכישלון ואף עלולים לפתח דיכאון כרוני. רוב הילדים בעלי הקשיים הקלים והבינוניים יתפקדו בצורה תקינה אם יוענק להם סיוע טיפולי, אך הפרעה חמורה עלולה להסתכם בליקוי תמידי.