קשיים בחשבון – דיסקלקוליה

בעיות בעיסוק במספרים נחקרו פחות מבעיות קריאה. אולם בחברה שבה השימוש במספרים ובמחשוב מתרחב קשיים בתחום זה זוכים ליותר ויותר חשיבות. ילדים יכולים להיות טובים מאוד בחשבון בסיסי בבית הספר היסודי ולהיכשל במתמטיקה ברמות הגבוהות בתיכון.

בילדים בעלי יכולת תקינה לקריאה ולאיות הסובלים מקשיי חשבון חמורים נמצאו כישורים מילוליים בלתי פגועים, כישורים חזותיים – מרחבים חלשים, וביצוע גרוע של מטלות פסיכומוטוריות מורכבות.

הקשר בין קשיים בחשבון בתחום החשבון לחרדה צוין זה מכבר. בילדים שציוני הקריאה והכתיב שלהם היו גבוהים יחסית לציוני החשבון ניכרה פסיכופתלוגיה גבוהה מילדים שהצטיינו בתחום החשבוני יותר מאשר בקריאה. בילדים בעלי ליקוי ייחודי בחשבון בפרט, אובחנו הפרעות מופנמות יותר כגון חרדה.

הנחיות לאבחנה: המיומנות החשבונית של הילד צריכה להיות נמוכה באופן משמעותי מהרמה הצפויה  לגילו, לאינטליגנציה הכללית ולרמה של בית הספר. ואינם נובעים מהוראה לקויה או תוצאה ישירה של ליקויים בראייה או בשמיעה. הדרך הטובה ביותר להעריך את הקריאה היא באמצעות מבחנים תקניים הניתנים לילד באופן אינדיווידואלי.

הקשיים יכולים לכלול: כישלון בהבנת המושגי הפעולות החשבוניות, אי יכולת להבין סימנים מתמטיים, קושי בזיהוי מספרים, קושי בביצוע פעולות חשבוניות פשוטות, קושי בזיהוי הנתונים המספריים הקשורים לפתרונה של בעיה חשבונית מסוימת, קושי בסידור המספרים או במיקום הנקודה העשרונית, וכן ארגון מרחבי לקוי של חישובים מספריים ואי יכולת ללמוד את לוח הכפל בצורה מניחה את הדעת.