תת השגיות

תת הישגיות  יכולה להיות מבוטאת ביחס שבין גיל הקריאה לבין הגיל הכרונולוגי. ערכי הישגיות – הם מדדים ליחס שבין הגיל המושג לבין הגיל המצופה. מנת משכל ויכולת קריאה אינן מקבילות במדויק וילדים הממוקמים מעל הממוצע בהסתמך על מדד אחד עלולים להיות טובים פחות באחר.

הדרך המתאימה ביותר היא שימוש בסוג כל שהוא של משוואת רגרסיה שבה הישגיות מנובאת על בסיס מיתאם נצפה בין הישגים חינוכיים, גיל, ומנת משכל באוכלוסיה הרחבה. מחקרי מעקב מראים כי ילדים בעלי הישגים בקריאה, הנמוכים ביותר משתי טעויות תקן מהמצופה, נוטים לסבול מליקויים עיקשים היוצרים מכשולים של ממש.