לחץ להתקשר
העצמאות 18/85 אשדוד 088659837

לקויות למידה

לקויות למידה – בתוך הטקסט לציין סוגי לקויות שונים שם + תיאור קצר.