הפרעת אישיות פראנואידית

המאפיינים הבולטים של הפרעה זו הם חוסר אמון כולל ומתמיד וחשדנות עמוקה כלפי הזולת. רגישות יתר לפרטים קטנים ודלי משמעות, נטייה לסרוק את הסביבה בחיפוש אחר, וגלוי סלקטיבי של רמזים שיתנו תוקף לדעות קדומות ועמדות נוקשות.

הסובלים מהפרעה זו נראים מוכנים לתקוף בכל רגע, נוטים להגזים ולגלות מניעים נסתרים ומשמעויות מיוחדות בהתנהגותם של זולתם. נוטים להאשים את זולתם בכל קושי שהם חווים ואינם יכולים לקחת על עצמם אחריות או אשמה על כישלון.