הפרעות אישיות

אנשים הסובלים מהפרעת אישיות אינם פסיכוטיים, מאחר שהם מעוגנים היטב במציאות. הם גם אינם נשלטים בהכרח על ידי פחדים. הדרכים האופייניות בהן הם תופסים וחושבים על עצמם וסביבתם הן לרב נוקשות /חסרות גמישות ומהוות מקור לבעיות הסתגלות חברתיות ותעסוקתיות. בנוסף התנהגויותיהם עשויות להיות מקור למצוקה לעצמם ולזולתם, להיות יציבות ונוקשות בזמנים ובהקשרים שונים. הפרעות אישיות הן ביסודן הפרעות של תכונות שמשתקפות בנטיית האדם לתפוס את הסביבה ולהגיב כלפיה בדרכים לא מסתגלות. תוחלת החיים שלהן ארוכה.