הפרעות אכילה

תחילת האנורקסיה נרבוזה והבולימיה נרבוזה אופיינית לגיל ההתבגרות. בדרך כלל שיא הגל הראשון מתחיל בסביבות גיל 14. ברוב המקרים מועד התחלת הבולימיה נרבוזה הוא לקראת סוף שנות ההתבגרות. שיא הגל הוא בבני 19.

לכן אנורקסיה נרבוזה קשורה באופן מיוחד במעבר מילדות להתבגרות, לעומת הבולימיה שמייצגת בדרך כלל את המעבר מההתבגרות לבגרות מוקדמת. כיום מתייחסים לאנורקסיה כאל תסמונת ייחודית, בעלת תכונות אופייניות שמבחינות אותה ממצבים אחרים.