הפרעות סומטופורמיות

הפרעה זו מאופיינת באיבוד של תפקוד גופני שאינו נובע מגורמים פיזיים מזוהים, ולכן ההנחה היא כי המקור לבעיה הינו פסיכולוגי.

ע”מ לאבחן הפרעה זו מתייחסים ל-5 גורמים:

  • שינוי/אובדן בתפקוד הגופני – אדם עשוי להפוך לחירש, עיוור  או משותק באיבר כלשהו.
  • אין עדות לנזק נוירולוגי שעשוי לגרום לנ”ל. 
  • ישנן עדויות חיוביות על כך שגורמים פסיכולוגיים קשורים לסימפטומים.
  • הפציינט לעיתים קרובות, אם כי לא תמיד, אדיש לחלוטין להפרעה הגופנית.
  • הסימפטומים אינם בשליטת האדם.