התקף פאניקה

כמה מבינינו מצאו עצמם ברגע מסוים כשהם מוצפים פחד עצום. מבחינה פיזית אנו חשים מתוחים וקופצניים. מבחינה קוגניטיבית אנו מצפים למשהו רע שאין אנו יודעים מהו שעומד להתרחש. הצפה זו בחרדה נחווית כ’באה עלינו משום מקום’, ובהדרגה היא דועכת. כשרמת ההצפה היא עוצמתית יותר ולעיתים תכופות, מדובר בהפרעת פאניקה הכוללת התקפי פאניקה חוזרים ונשנים.

התקף פאניקה כולל את ארבעת האלמנטים של פחד (קוגנטיביים, רגשיים, גופניים והתנהגותיים), כשהאלמנטים הרגשיים והגופניים הם הבולטים ביותר. מבחינה רגשית האדם מוצף בפחד עצום /אימה. מבחינה גופנית (והתנהגותית) התקף הפאניקה כולל תגובת חירום חריפה (קוצר נשימה, סחרחורות, דופק חזק מאד, רעידות בלתי נשלטות, צמרמורת, או כאבים  בחזה). מבחינה קוגנטיבית האדם חושב שהוא עומד לקבל התקף לב ולמות, להשתגע או לאבד שליטה.

התקפי פאניקה באים באחת משתי צורות:

  • בלתי צפויה. כשאחרי מספר התקפים האדם יהיה מודאג באופן תמידי מהאפשרות לחוות התקף נוסף, ומודאג מתוצאות ההתקף.
  • מואצת על ידי מצב – התקפים עשויים להתעורר עקב מצבים חברתיים או אובייקטים ספציפיים.